AIR FORCE چیست

AIR FORCE چیست؟

Air force : برای کنترل نفوذ جوش در قطعه به کار می رود. در مواردی که اپراتور نیاز به جریانهای بالا دارد Air force به او کمک میکند که بدون سوراخ شدن قطعه عملیات جوش کاری را انجام دهد. دانشنامه

در