موتور با خاصیت برشلس

موتور با خاصیت برشلس چیست؟

موتورهای براشلس نیز مانند موتورهای معمولی از آرمیچر و آهنربا تشکیل شده اند و با همان اصل مورد استفاده در موتورهای معمولی کار میکنند. اما در موتورهای برشلس (بدون برس)، قسمت ثابت سیم پیچ بوده و آهنرباها قسمت چرخان را تشکیل میدهند و به دلیل اینکه سیم پیچ در این موتورها ثابت است لذا نیازی به برش برای چرخاندن سیم پیچ ها وجود ندارد. همچنین تقسیم ولتاژ بین سیم پیچها توسط قسمت کنترل کننده سرعت (ESC) انجام میشود. برای تشخیص سریع برشلس بودن موتور نگاه کردن به سیم های آن است.  موتورهای برشلس دارای سه سیم هستند در صورتی که موتورهای معمولی دو سیم دارند. سیم اضافی موتورهای برشلس سیم فیدبک است و تغییر جای دو سیم دیگر باعث تغییر در جهت چرخش موتور و برعکس شدن آن می‌شود. دانشنامه

مزایای موتور های برشلس:

–       به دلیل عدم وجود برش، خوردگی مربوط به برش رخ نمی‌دهد.

–       نیازی به تمیز کردن برش‌ها و محل اتصالشان نیست.

–       سرعت موتور به دلیل اصطکاک مربوط به برش ها کاهش پیدا نمیکند.

–       به دلیل اصطکاک کمتر کارکرد مدت زمان کارکرد دستگاه با یک باتری افزایش میابد.

–       نسبت توان به وزن بیشتری دارند.

–       به دلیل اصطکاک پایین تر و عدم ایجاد جرقه در موتور حین کار از موتورهای برشلس در محیطهای آلوده به گاز و محیط های قابل اشتعال استفاده می‌شود.

PMDC-motor-construction

در