نسبت روغن به سوخت در اره زنجیری

نسبت روغن به سوخت در اره زنجیری

نسبت روغن به سوخت در اره زنجیری : موتور محرک اره ­های زنجیری از سیستم احتراق دو زمانه بهره می­برد. در واقع موتور این اره­ها پیستونی است که برای تامین انرژی اره تنها دو حرکت را انجام می­دهد؛ باالا رفتن و پایین آمدن. برای اینکه پیستون بتواند به راحتی کار خود را انجام دهد باید مقداری روغن به سوخت اره اضافه شود که میزان آن به میزان سوخت و نوع اره بستگی دارد.

نسبت عمومی موتور دو زمانه اره­های زنجیری ۱:۵۰ است؛ هر چند برخی شرکت ها نسبت ۱:۴۰ را پیشنهاد می­کنند. عدد بزرگتر بیانگر میزان سوخت و عدد ۱ بیانگر نسبت میزان روغنی است که به سوخت باید اضافه شود. این بدین معناست که به ۱ لیتر سوخت، باید ۲۰ سی­سی روغن اضافه کنید تا اره عملکرد مناسبی داشته باشد. بهتر است که ترکیب سوخت و روغن را از مدتی پیش آماده کنید و قبل از ریختن آن به مخزن سوخت، به خوبی آنرا تکان دهید تا روغن به میزان مساوی در تمامی ترکیب پخش شود. دانشنامه

در