انواع سه نظام دریل چیست؟

انواع سه نظام دریل چیست؟

how-to-find-a-good-drill

سه نظام (Chuck) اتوماتیک و یا آچار خور: سه نظام قطعه ای است که مته (Bit) یا سَری های دیگر همچون سنگهای سمباده زنی، پیچ گوشتی های ۲ سو و ۴ سو، انواع بکس را درون آن سوار می کنند. سه نظام ها یا با آچار مخصوص سه نظام، باز و بسته می شوند و یا با دست. پیشنهاد میکنیم اگر سرعت تعویض سری ها برایتان خیلی اهمیت ندارد مدلی را بخرید که با آچار بسته می شود.دانشنامه

در