قابلیت خاموش شدن خودکار در کمپرسور فندکی

  • دانشنامه
  • قابلیت خاموش شدن خودکار در کمپرسور فندکی

قابلیت خاموش شدن خودکار در کمپرسور فندکی چیست؟ 

در صورت ایجاد وقفه‌ی چنددقیقه‌ای هنگام استفاده از کمپرسورهای فندکی، این دستگاه به‌طور اتوماتیک خاموش خواهد شد. دانشنامه

قابلیت خاموش شدن خودکار در کمپرسور فندکی

منبع : کمپرسور فندکی

در