عایق دوبل چیست؟

عایق دوبل چیست؟

در دستگاه های برقی یکی از مشخصات اصلی سیم اتصال به زمین یا سیم ارث است. دستگاه های برقی مثل ماشین لباسشویی برای اینکه در هنگام فعالیت به کابر صدمه وارد نکنند به یک سیم اتصام به زمین وصل می شوند، این سیم در دوشاخه اکثر ماشین های لباسشویی قرار دارد؛ اما در دوشاخه اکثر ابزارهای برقی موجود در بازار این سیم وجود ندارد، عایق دوبل به کاربر کمک می کند که از این سیم اتصال به زمین بی نیاز شود. در واقع دستگاه شامل دو لایه عایق بین قطعات الکتریکی و بدنه دستگاه است تا در هنگام فعالیتهای سنگین به کاربر صدمه وارد نشود. علامت عایق دوبل به شکل زیر است.دانشنامه

در