انواع المنت سشوار صنعتی

انواع المنت سشوار صنعتی : 

 المنت گرمایی یک سیم دارای مقاومت الکتریکی است که به دور یک استوانهٔ عایق نارسانا از جنس سرامیک یا خاک نسوز پیچیده شده‌است و گذشتن جریان برق از آن گرما تولید می‌کند. این مقاومت‌ها از جنس کُرُم و نیکل ( نیکروم ) یا ترکیبات الوکروم ساخته می‌شوند و با توان‌های مختلف در بازار موجودند.

انواع المنت ها:
فلزی: بیشتر المنت‌ها را از جنس نیکروم می سازند (۸۰٪ نیکل، ۲۰٪ کرومیوم). این ماده مقاومت الکتریکی بالایی دارد و همینطور احتمال سوختن یا شکسته شدن آن بسیار کم است.
سرامیکی: المنت برتری که عمر مفید را افزایش داده و کیفیت بهینه را افزایش می دهد.
المنت های پلیمری و کامپوزیتی که این دو نوع معمولا کم کاربردتر از موارد قبلی هستند. دانشنامه

انواع المنت سشوار صنعتی

در