فرکانس چیست؟

فرکانس چیست؟

در دستگاه های برقی معمولا با شاخصی به اسم  فرکانس برخورد می کنیم. به طور کلی منظور از آن تعداد دفعاتی است که جریان برق در ثانیه کل مدار را طی می کند، واحد آن نیز هرتز است.

اگر جریان برق یکبار مدار را طی کند Frequency  آن ۱ هرتز خواهد بود و در صورتی که ۶۰ هرتز باشد، ۶۰ بار در ثانیه مدار را طی می کند.

ابزارهای برقی علاوه بر اینکه در یک ولتاژ مشخص کار می کنند(۱۲۰ یا ۲۴۰ ولت)، در یک محدوده FR مشخص نیز کار می کنند. اغلب ابزارهای برقی در بازه ۵۰ هرتز کار می کنند و در کشور ایران نیز برق شهری فرکانس ۵۰ هرتز دارد.  دانشنامه

در