انواع سیستم های کنترل حرارت در سشوارهای صنعتی چیست؟

  • دانشنامه
  • انواع سیستم های کنترل حرارت در سشوارهای صنعتی چیست؟

انواع سیستم های کنترل حرارت در سشوارهای صنعتی چیست؟

سیستم دیجیتال: در سشوارهای صنعتی با سیستم کنترل حرارت دیجیتال، یک عدد ال سی دی بر روی بدنه دستگاه وجود دارد که میزان حرارت خروجی دستگاه را به کاربر نمایش می دهد و از طریق دکمه هایی که بر روی دستگاه وجود دارد می توان دما را ده درجه ده درجه افزایش یا کاهش داد.

سیستم دستی:  در دستگاه های ساده تر، کنترل دما از طریق دایره مدرج که معمولا از یک تا سه و یا از یک تا ده شماره گذاری شده است، انجام می پذیرد. تنظیم دما در این دستگاه ها دقت کمتری دارد. دانشنامه

در