نکات نگهداری از سشوار صنعتی

نکات نگهداری از سشوار صنعتی :

۱- مراقب افتادن سشوار بر روی زمین باشید. مهمترین عاملی که سشوار صنعتی را از کار می اندازد ضربه خوردن، به ویژه زمانی که المنت آن گرم شده است.

۲- پس از اتمام کار، سشوار را به صورت عمود بر میز بگذارید تا سرد شود. (در برخی مدل ها در حالت ۱ دستگاه، تنها فن کار میکند و المنت گرم نمی شود. از این حالت برای خنک کردن دستگاه می توان استفاده کرد)

۳- در صورتی که کیت ایمنی دستگاه به علت کار ممتد، جریان برق را قطع کرد و دستگاه خاموش شد، نیم تا یک ساعت به دستگاه استراحت بدهید تا خوب خنک شود. دانشنامه

سشوار صنعتی

در