کانال مکش گرد و غبار

کانال مکش گرد و غبار

ابزارهای برش، ساب و سوراخکاری در حین عملیات گرد و خاک تولید می کنند. این گرد و خاک برای کاربر دردسرزا است و در برخی موارد سرعت و کیفیت کار آن را کاهش می دهد. به همین دلیل در برخی ابزارهای برقی کانالی برای مکش گرد و غبار در نظر گرفته شده است. در برخی موارد این کانال به یک کیسه منتهی خواهد شد و در برخی موارد این کانال باید به لوله جاروبرقی صنعتی متصل شود.کانال مکش گرد و غبار

نمونه ای از کیسه گرد و غبار در فارسی بر ماکیتا

ls1016-1-opt_1

گردبر فستول متصل به جاروبرقی

ts75eqدانشنامه

در