لومن چیست؟

لومن چیست؟

لومن واحد اندازه گیری شار نوری است. لومن مقدار نوری است که از یک چشمه نقطه ای به شدت یک شمع(کاندلا) داخل مخروطی به زاویه ی راس یک استرادیان پخش می شود. دانشنامه

لومن چیست؟

منبع : (Lumen (unit

در